Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Monthly Archives: Лютий 2019

Для власників бізнесу: як захистити свою ділову репутацію

Опубликовано: 25.02.2019 в 14:41

Автор:

Категории: Юридичні поради

Про те, як захистити свою ділову репутацію, та що робити, якщо з усіх боків атакують конкуренти, розповідає адвокат, директор Адвокатського бюро “Ципін і партнери” Денис Ципін:

Як подати заяву до Європейського суду з прав людини: розповідає адвокат

Опубликовано: 13.02.2019 в 13:55

Автор:

Категории: Юридичні поради

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, яка була ратифікована зокрема і Україною, у такому випадку передбачається звернення громадян до Європейського суду з прав людини. Про те, як це зробити, розповідає адвокат Тетяна Войнова

Що потрібно знати про ЄСПЛ

Місцезнаходженням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) є місто Страсбург (Франція), а його засідання проводяться у Палаці Прав Людини.

Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції, — розповідає адвокат Тетяна Войнова

За словами адвоката, юрисдикція Суду визнана обов’язковою всіма державами-учасницями і поширюється на всі спори, що пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї у національних правових системах.

В ЄСПЛ можна оскаржити лише ті порушення державою в особі її органів, установ, організацій або посадових осіб, які передбачені Конвенцією та Протоколів до неї.

До таких прав, наприклад, відносяться право на життя, заборона катувань, право на свободу пересування, право на свободу асоціацій, право на справедливий суд та свободу віросповідання та інші.

До того ж, ви можете звернутись до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкту владних повноважень держави, тобто парламенту, суду чи прокуратури. Натомість заяви проти приватних осіб або недержавних інституцій Європейський суд не розглядає.

Європейський суд з прав людини має право:

 • розглядати індивідуальні та міждержавні скарги, подані проти одного або декількох держав-членів Ради Європи або проти Європейського Союзу
 • визнавати факт того, що було порушено те чи інше право заявника
 • присудити заявнику виграну, справедливу компенсацію
 • тлумачити Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод
 • встановлювати, що будь-яке порушення у певній державі носить масовий характер та наказувати цій державі вжити заходів щодо виправлення цього недоліку
 • розглядати запит комітету міністрів Ради Європи про те, чи не порушила держава-відповідач своє зобов’язання по виконанню рішень ЄСПЛ та ін.

Підстави для звернення до Європейського суду

Є чіткий перелік підстав для звернення до Суду.

Адвокат пояснює, що згідно з п.1 ст. 35 Конвенції, Європейський Суд приймає заяви лише тоді, коли особою були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту у державі, проти якої спрямована заява. Це значить, що для захисту своїх прав вам спочатку слід звернутися до національних судів, яким підсудна дана справа, при цьому включаючи і відповідну вищу судову інстанцію.

Після використання звичайної процедури судового оскарження немає потреби звертатися зі скаргами до парламенту, уряду або президента, оскільки це не є обов’язковими засобами захисту, які необхідно використати перед зверненням до Європейського суду.

Найбільша частина скарг, які подаються до Європейського суду, стосується порушення права на справедливий суд. Але слід відмітити, що не всі судові спори можуть потрапляти під дію цієї статті. Наприклад, спори про податки, а також імміграційні спори, такі як в’їзд, перебування на території та депортація іноземців, судові спори про політичний притулок та багато інших не розглядаються Європейським судом. ЄСПЛ відхиляє навіть ті скарги, які надсилаються із дотриманням усіх критеріїв у випадках:

 • у заяві оскаржується рішення національного суду з причини порушення національних процесуальних та матеріальних норм, а також неумотивованості прийнятих національними судами рішень
 • скарга не підтверджена доказами

Як заповнити формуляр заяви?

Є декілька основних правил, яких потрібно дотримуватись при заповненні формуляру заяви до Європейського суду:

 • краще надрукувати текст, а не писати вручну
 • всі поля підлягають обов’язковому заповненню
 • не використовуйте скорочення та символи
 • пишіть стисло і по факту

У полі “Заявник” потрібно обрати або розділ “А” (якщо заява подана фізичною особою) або розділ “В” (у випадку подання заяви від юридичної особи). Якщо заява подана двома або більше заявниками, то інформація про кожного повинна міститися на окремому аркуші, і кожному має бути присвоєно порядковий номер.

У тому випадку, коли заявник не може самостійно представляти свої інтереси, він може довірити це іншій особі. В такому випадку, у формулярі слід чітко зазначити прізвище, ім’я, по батькові представника, його контактні дані, а також вказати причину, по якій ця особа представляє інтереси заявника у Суді.

Із особливою уважністю варто віднестись до написання предмету скарги у заяві, оскільки від цього багато що залежить. Пишіть коротко, перерахуйте лише ключові факти та рішення і поясніть яким чином були порушені ваші права. Вказуйте точні дати та описуйте події тільки в хронологічному порядку. Зайвими будуть опис історії питання, неіснуючих фактів, а також довгі цитати з рішень суду. Якщо порушень декілька, то по кожній скарзі вказуйте на порушення якої статті Конвенції або Протоколу ви скаржитесь і поясніть, чому викладені факти вказують на ці порушення, — пояснює адвокат

Не слід забувати докласти до заяви копії всіх рішень, прийнятих судовими органами, а також копії ваших позовних заяв та звернень, апеляційних, касаційних та особистих скарг.

Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана вами як заявником, або вашим представником.

Як подати заяву?

Зверніть увагу, офіційними мовами Суду є англійська та французька, але якщо ви бажаєте, то можете звертатись до Суду офіційною мовою однієї з тих держав, що ратифікували Конвенцію.

Спочатку Суд може також листуватися з вами цією мовою, але якщо він визнає заяву неприйнятною на основі надісланих вами документів і вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо вашої скарги, то подальше його листування буде англійською чи французькою мовою. І ви, в свою чергу, будете зобов’язані надсилати свої зауваження на одній із цих мов.

Заяву до Європейського суду потрібно надсилати поштою. Навіть, якщо ви відправите скаргу електронною поштою або факсом, необхідно обов’язково продублювати її звичайною поштою. Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Листи та документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати якимось іншим чином, усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Строки подання заяви

Звернутись до ЄСПЛ можна лише протягом 6-ти місяців з дати винесення остаточного рішення. Якщо вами будуть порушені ці терміни, заява не буде прийнята до розгляду. Припиненням шестимісячного строку вважається момент отримання Судом від вас формуляру заяви.

Якщо ви не бажаєте розкривати свою особу, то маєте про це зазначити у своїй заяві до Суду. У такому випадку варто викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження у Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може вам надати дозвіл на анонімність.

І наостанок. При розгляді заяв Суд визнає неприйнятними більше ніж 90 % із них через недотримання заявниками умов звернення до Суду. Це означає, що Європейський суд відмовляє у прийнятті заяв за формальними ознаками в 9 випадках із 10. Тому краще не ризикувати і довірите цю справу адвокатам, які вже мають досвід успішного подання відповідних звернень.

 

Для власників бізнесу: як захистити свій бренд

Опубликовано: 01.02.2019 в 12:28

Автор:

Категории: Юридичні поради

Навіщо потрібна торговельна марка

Коли ви засновуєте компанію і починаєте випускати на ринок певні товари чи надавати послуги, передусім ви задумуєтесь, під якою влучною назвою здійснювати свою діяльність, щоб споживачі вас запам’ятали і вирізняли серед інших. Якщо ви вигадали влучну назву свого бренду і ваші справи пішли добре, дуже швидко можуть знайтися ті, хто захоче цим скористатись і за рахунок вашого бренду підзаробити, – розповідає Марина Суткович

Тому юрист радить відразу після відкриття бізнесу вжити необхідних заходів для попередження порушення своїх прав. І найперше – зареєструвати ваше позначення, як торговельну марку. Про те, як це зробити, ми розповідали у цій статті.

Реєстрація торговельної марки надає низку переваг:

 • це гарантія ексклюзивності використання складових торговельної марки на ринку товарів та послуг
 • виокремлення компанії та її продукції серед конкурентів
 • охорона товарів від недобросовісної конкуренції
 • ефективний захист прав у разі нанесення такого ж чи схожого позначення на інші товари
 • можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки за матеріальну винагороду тощо

Чому ТМ можуть не зареєструвати

Вам буде відмовлено у реєстрації торговельної марки, якщо:

 • подана на реєстрацію ТМ складається лише із загальновживаних позначень або позначень, що є описовими стосовно заявлених товарів або послуг і немає жодної унікальності
 • подана вами ТМ схожа на раніше зареєстровану ТМ, містить елементи права інтелектуальної власності інших осіб

Тому для того, щоб отримати правову охорону своєї інтелектуальної власності, необхідно проявити креатив.

Що робити, якщо вашу торгову марку використовують без вашої згоди

Марина Суткович розповідає, що у такому випадку власник свідоцтва на ТМ може вимагати у судовому порядку:

 • стягнення з порушника заподіяних збитків (ту суму доходів, яку не отримав власник ТМ)
 • вилучення товарів  з  неправомірно  використаним позначенням
 • вимагати усунення в подальшому з товару, його упаковки незаконно використаної ТМ

Крім цього, варто звернутися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Своєю чергою, АМКУ уповноважений вживати дієвих заходів відповідальності, а саме накласти штраф   у   розмірі  до  5%  доходу  (виручки)  від реалізації   продукції   (товарів,   робіт,    послуг)  за останній звітний рік.

Наступний крок –  звернутися до правоохоронних органів з метою притягнення порушників до адміністративної відповідальності:

Відповідно до статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти (170 грн) до двохсот (3400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення, – пояснює Марина Суткович

А якщо розмір завданої власнику ТМ шкоди у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2019 році це – 19 210 грн), можна вимагати притягнення порушників до кримінальної відповідальності:

Відповідно до статті 229 ККУ незаконне використання знака для товарів і послуг, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, карається штрафом від однієї тисячі (17 000 грн) до двох тисяч (34 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –  розповідає юрист

Марина Суткович наголошує, що дуже важливо внести свою ТМ до Державного митного реєстру, щоб запобігти пропуску через митний кордон України контрафактної продукції. У цей реєстр вже внесено понад 3300 об’єктів права інтелектуальної власності.

Чи відрізняється специфіка захисту бренду  в українських реаліях від іноземної практики?

Юрист розповідає, що перелік способів захисту в Україні не відрізняється від закордонних. Але практика їх застосування за кордоном  більш розвинена:

Це пов’язано з давнім розвитком  інституту прав інтелектуальної власності в країнах західної Європи та США. Дуже добре розбираються в тонкощах права інтелектуальної власності американські суди, – говорить юрист

Водночас Марина Суткович наголошує, що право інтелектуальної власності в Україні активно розвивається, все частіше українці звертаються за захистом своїх прав до суду,  що потребує підвищення рівня судочинства в цій галузі:

Незабаром в Україні буде діяти Вищий суд з питань інтелектуальної власності – спеціалізований суд, що буде займатися виключно питаннями щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності. Наразі проходить відбір кандидатів.

У складі цього суду буде діяти і Апеляційна палата, яка буде переглядати ухвалені цим же судом рішення в апеляційному порядку, а місцезнаходженням цього суду визначено м. Київ, – говорить юрист

Водночас Марина Суткович наголошує, що вже зараз юридичну спільноту та громадськість хвилюють питання: чи зможуть 30 суддів оперативно розглядати велику кількість справ зі всієї України, не порушуючи при цьому процесуальних строків; чи не викличе упередженість те, що Апеляційна палата буде переглядати рішення цього ж суду; чи не ускладниться доступ до правосуддя для осіб, які не проживають у м. Києві тощо.

Очевидно одне – інтелектуальна власність є рушієм інноваційного розвитку країни, тому забезпечення ефективного захисту прав власників ТМ має бути одним із пріоритетних завдань держави.