Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Майно та кошти на рахунках можуть арештувати тоді, коли на особу рішенням суду чи іншого уповноваженого органу покладене певне майнове зобов’язання. У такому випадку видається виконавчий документ, і процедура відбувається згідно Закону України «Про виконавче провадження». Стаття 18 цього закону передбачає, що виконавець зобов’язаний вживати заходи щодо примусового виконання рішень, в тому числі закон надає йому право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку.

Як відбувається зняття арешту з майна

Згідно із статтею 59 Закону «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

Артем Бондаренко, адвокат

«Після отримання позитивного судового рішення арешт з майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, – розповідає адвокат АБ «Ципін і партнери» Артем Бондаренко. – У випадку надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти на рахунку боржника заборонено звертати стягнення, арешт з таких коштів повинен бути знятий виконавцем не пізніше наступного робочого дня. При цьому, відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, копія постанови виконавця про зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного робочого дня з дня винесення надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту».

Підстави для зняття арешту

У частині 3 статті 59 Закону «Про виконавче провадження» йдеться, що арешт з майна боржника знімається у разі виявлення порушення порядку накладення арешту. У такому разі начальник відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, повинен винести відповідну постанову.

Загальними підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:

1) отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;

2) надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;

3) отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;

4) наявність письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням;

5) відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, зазначеного у частині шостій статті 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно;

6) отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову;

7) погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;

8) отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову.

У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

Закінчення виконавчого провадження

У разі закінчення виконавчого провадження (крім закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення.

У постанові про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, виконавець зазначає підставу для цього з посиланням на відповідну норму закону, результати виконання, залишок нестягненої суми, якщо за виконавчим документом проводилося стягнення, суму стягнутого виконавчого збору або суму стягнутої основної винагороди приватного виконавця та розмір авансового внеску, який підлягає поверненню стягувачу.

«Незважаючи на те, що Законом досить чітко регламентовано порядок, підстави і строки зняття арешту з майна, досить поширеними є випадки бездіяльності й недбалості з боку виконавців, які свідомо чи ні не встигають реагувати на виникнення обставин, які зумовлюють зняття такого арешту, – зауважує Артем Бондаренко. – Відтак, за бажаний особі результат ще доведеться поборотися».

У разі неправомірного арешту вашого майна або за наявності підстав щодо його зняття, звертайтеся за допомогою до професійних юристів. Іноді правильно складених звернень до відповідних органів достатньо для позитивного вирішення питання.