Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

“Після того як Європейський суд з прав людини отримав від вас формуляр заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за вашим іменем було відкрито справу. Номер цієї справи потрібно буде зазначати в усіх наступних листах до Суду,” — розповідає Тетяна Войнова

За словами юриста, відповідати на листи Секретаріату Суду потрібно вчасно, оскільки навіть маленька затримка з відповіддю буде розцінюватись як ваша незацікавленість у продовженні розгляду справи у Суді. З огляду на це, Суд може припинити розгляд вашої справи. Загалом, процедура розгляду справи у ЄСПЛ письмова. Вас будуть письмово повідомляти про кожне рішення, яке буде виносити Суд. Слухання у справах у ЄСПЛ проводиться лише у деяких випадках. Зверніть увагу, Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

Наявність представника

“Для представлення своїх інтересів у Європейському суді вам не обов’язково залучати адвоката, але у майбутньому, якщо Суд запропонує українському Уряду висловити свою позицію у справі, загальне правило вимагає присутності з вашого боку представника,” — говорить адвокат

Представник повинен володіти англійською або французькою мовами, які є офіційними мовами Суду, та бути практикуючим юристом в одній з тих держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод.

Розгляд справи

Нагадаємо, якщо Суд визначить, що подана вами заява не відповідає усім вимогам прийнятності, які передбачені Конвенцією, заяву буде відхилено. Буває також, що Суд визнає лише деякі скарги у заяві прийнятними, а решту відхиляє. В обох випадках рішення Суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Якщо Суд визнає заяву прийнятною, перш за все, він запропонує обом сторонам (заявнику і державі, якої стосується справа) укласти мирову угоду. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з реєстру, прийнявши відповідне рішення. Після цього припиняються будь-які процедурні дії у цій справі. Якщо сторони не досягнуть згоди, Суд почне розгляд справи “по суті”, тобто визначить чи мало місце у даному випадку порушення Конвенції. Іноді розгляд справи може початися навіть через рік після надходження заяви, у зв’язку з великим навантаженням Суду. Терміново та першочергово ЄСПЛ розглядає справи лише тоді, коли життю чи здоров’ю заявника загрожує небезпека.

Окремо слід зазначити про конфіденційність інформації, надісланої до Суду. Згідно Регламенту Суду, всі документи, які ви надсилаєте до Європейського Суду, мають бути доступними для громадськості. Винятком можуть бути лише ті матеріали, які були подані з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, або якщо Голова Палати з власної ініціативи чи клопотання однієї зі сторін вирішить інакше. Тобто за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься про осіб, про яких йдеться у матеріалах справи, є відкритим.

Процедура розгляду справи безкоштовна. Більше того, після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, якщо ви не маєте коштів для оплати представника, Суд може вам надати безкоштовну юридичну допомогу. Але тільки у випадку необхідності такої допомоги.

Рішення Суду

Європейський суд виносить три основних види рішень:

  • рішення про неприйнятність, оформлене у вигляді листа та адресоване заявнику;
  • рішення про неприйнятність або прийнятність у вигляді окремого мотивованого документа;
  • остаточне рішення у справі, іменоване постановою.

У разі встановлення Судом факту порушення Конвенції, він може зобов’язати державу-відповідача відшкодувати заявнику шкоду, спричинену таким порушенням. Крім цього, Суд може зобов’язати державу компенсувати заявнику витрати, пов’язані у зв’язку зі зверненням до Суду. Разом з тим, навіть якщо Суд не встановить порушення Конвенції у даній справі, заявник не повинен буде компенсувати державі-відповідачу додаткові кошти. За будь-яких обставин рішення Суду оголошується публічно. Суд не обов’язково ухвалює свої рішення одноголосно, кожен суддя має право висловити особисту думку, яка буде опублікована разом з думкою більшості суддів.  Зверніть увагу, до повноважень ЄСПЛ не входить скасування рішень або законів, які були прийняті на національному рівні. Він також не виконує рішення, які виносить, усі винесені Судом рішення направляються до Комітету Міністрів Європи. Саме цей орган покликаний контролювати виконання цих рішень та забезпечувати виплату грошових компенсацій.

“Європейський суд з прав людини не може виступати апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів, у його компетенцію не входить проведення нових слухань по справам. Крім цього, Суд не може захищати ваші інтереси перед державним органом, дії якого ви оскаржуєте, він може вжити тимчасових заходів лише у тих випадках, якщо існує серйозна загроза вашому здоров’ю або життю,” — підсумовує адвокат

Наприкінці зазначимо, на сьогоднішній день Україна посідає одне з перших місць серед інших країн-членів Ради Європи за кількістю скарг до Європейського суду. Насамперед, це свідчить про низьку ефективність діяльності національних правозахисних інституцій, які не спроможні забезпечити своїм громадянам належний захист їх прав та свобод. Тому цілком очевидно, що сьогодні національну систему захисту прав людини, та зокрема судовий захист потрібно вдосконалювати.