Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

В яких випадках борги одного з подружжя діляться при розлученні, – роз’яснює адвокат АБ «Ципін і партнери» Катерина Коваленко.

Потреби сім’ї чи особисті забаганки?

Нормами Сімейного та цивільного кодексу України прямо не врегульовано питання поділу боргового зобов`язання між колишнім подружжям. Однак, законодавство чітко визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з Сімейним кодексом, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку. Цей же Кодекс визначає: кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно з СК, шлюб є підставою для виникнення прав та обов`язків подружжя і якщо одним із них укладено договір в інтересах сім`ї, то цивільні права та обов`язки за ним виникають в обох. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу, – роз’яснює Катерина Коваленко.

Тобто, до складу майна, що підлягає поділу, входить загальне майно, наявне у подружжя на час розгляду справи, і те, що знаходиться у третіх осіб. При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї.

Кредити, які не діляться

При розлученні та визначенні – хто ж виплачуватиме борги, враховується й на що саме бралися кошти. Адже існує два види боргів – сімейні та особисті.

Поділу після розлучення не підлягають особисті борги. Це ті борги, які не пов’язані з внутрішньосімейними відносинами, або придбані потай один від одного. 

Якщо кредит чи інший борг, не витрачений на загальні потреби чи цілі родини, то такі кредити вважаються особистими. Приміром, дружина чи чоловік придбали в кредит мобільний телефон для власних потреб – такий кредит буде віднесено до особистого, якщо інша з сторін не виступила поручителем, – додає Катерина Коваленко.

Поділу не підлягають такі борги:

  • спадкові;
  • ті, що з’явились до моменту вступу в шлюб;
  • пов’язані з приватизацією житла чи земельної ділянки;
  • набуті за час шлюбу, які не використовувалися для потреб та цілей сім’ї. Це може бути щось для персонального користування одним із подружжя.

Тож, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то цивільні права та обов’язки за цим договором виникають в обох із подружжя у рівних частинах – 50\50.

Судова практика

Наразі судова практика постійно змінюється, доповнюється новими правовими висновками.

Верховний суд України визначає критерії, які дозволяють надати майну статус спільної сумісної власності, а саме:

• час набуття майна;

• кошти, за які воно було набуте (джерело набуття);

• мета придбання, яка дозволяє надати майну правовий статус спільної власності подружжя.

Роз’яснення щодо поділу боргів при розподілі спільного майна подружжя надав Верховний Суд у низці своїх постанов.

Зокрема, у постанові від 27.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», суд дійшов висновку, що до складу майна, що підлягає поділу, включається загальне майно подружжя, наявне у нього на час розгляду справи, та те, що знаходиться у третіх осіб. При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї. Якщо наявність боргових зобов`язань підтверджується відповідними засобами доказування, такі боргові зобов`язання повинні враховуватись при поділі майна подружжя.

Верховний суд у своїй постанові від 08.04.2020 року дійшов правового висновку, що сплата боргів одного з подружжя, які виникли до укладення шлюбу, за рахунок коштів подружжя, може за певних обставин ураховуватися під час вирішення спору про поділ спільного майна чи боргових зобов`язань, проте не може бути підставою для визнання права на майно, набуте до укладення шлюбу. Сплата частини коштів за кредитним договором, укладеним для придбання нерухомості не змінює його правового статусу, оскільки цей договір укладали до шлюбу. У зв’язку із цим зобов`язання з повернення кредиту за зазначеним договором виникло лише в одного з подружжя.

Також Верховний Суд у постанові від 02.04.2020 року зазначає, якщо після поділу майна подружжя і визначення частки у спільній сумісній власності, чоловік чи дружина повернули кредитору борг, виконавши у такий спосіб і зобов`язання другої сторони, то така сторона має право на отримання відшкодування частини сплачених нею коштів.

Для цього необхідно звернутися до суду з позовом про визнання боргу колишнього подружжя спільним зобов’язанням, стягнення в порядку зворотної вимоги частини грошових коштів з іншого з подружжя, – додає Катерина Коваленко.

Важливі нюанси

Варто нагадати, що, зазвичай, кредити на великі суми оформляються на обох членів подружжя, або на одного з них, коли  чоловік – позичальник, жінка – поручитель чи навпаки. Таким чином банк убезпечує себе від неповернення грошей, зокрема й у випадку розлучення. Виплачувати такий кредит повинні обоє.

Натомість невеликі кредити можуть оформлятись на чоловіка чи дружину. В таких випадках при розлученні той із подружжя, дані якого не вказані в кредитному договорі з банком, зазвичай, відмовляється брати на себе зобов’язання з погашення кредиту. Проте, суди в подібних випадках не завжди підтримують таку позицію.

Ще один важливий нюанс на який варто звернути увагу – кредит не розподіляється, а лише враховується при поділі іншого майна колишнього подружжя. В цьому полягає головна відмінність розподілу кредитних зобов’язань від поділу майна. Крім того, суд не може зобов’язати другу половинку погасити рівну частину кредиту. Адже Феміда не має права втручатись у роботу кредитора (фінансова установа, банк, кредитна спілка), закріплюючи за сторонами виконання кредитних зобов’язань в рівних частинах.

Заборгованість не буде вважатися спільною, якщо вона виникла, коли сімейні відносини чоловіка і дружини були фактично припинені, але це офіційно не оформлялось. Щоправда, визнати такі борги особистими, а не «спільними подружжя», можливо. При цьому, необхідно дуже постаратися, щоб довести суду, що в той період, коли виник борг, сімейні відносини фактично були припинені. Розділ боргу подружжя в судовому порядку, відбувається з урахуванням строків позовної давності.

У ст. 72 СК України зазначено, що позовна давність у таких спорах не застосовується, якщо шлюб не розірвано. Отже, поки чоловік і дружина продовжують перебувати у зареєстрованому шлюбі, вони можуть ділити майно, коли забажають,  пояснює Катерина Коваленко.

Адвокат додає, що після розірвання шлюбу застосовується загальна позовна давність – три роки. Однак, необхідно звернути увагу, що згідно з ст. 72 СК України цей строк обчислюється з дня, коли один із подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності. 

Найкращий  спосіб вирішення спорів про поділ майна подружжя та боргових зобов’язань, – укладення мирової угоди. Це можна зробити й без суду, звернувшись до нотаріуса. Якщо ж не дійшли згоди на цьому етапі, укласти мирову угоду можна на стадії розгляду справи в суді першої, так і в апеляційній або й касаційній інстанції, – зазначає адвокат Катерина Коваленко.

Тож, бажаючи вступити у шлюб, адвокат радить подумати над тим, щоб укласти шлюбний договір. Вирішивши розірвати шлюб, варто звернутися за правовою допомогою до кваліфікованого спеціаліста.