Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

«Раніше Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» подання структури власності юридичної особи не вимагалося, з огляду на відсутність затвердженої форми та змісту цього документу,   зазначає адвокат АБ «Ципін і партнери» Кирило Юрченко. – З 11 липня 2021 року набуває чинності наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ про структуру власності). А отже тепер юридичні особи будуть зобов’язані оформити та подати структуру власності державному реєстратору для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника».

Мінюст своїм Листом від 11.06.2021 р. № 5178/8.4.4/32-21 надав роз’яснення щодо питань, пов’язаних із оформленням структури власності, а також щодо порядку і строків подання документів для актуалізації даних про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) юридичної особи.

Читайте також: Закрити ФОП – місія здійсненна

Форма та строки подання структури власності

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності має бути зазначений розмір участі кожного з власників, а також вказано осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того необхідно вказати опис здійснення та характер вирішального впливу КБВ на діяльність юридичної особи.

Усі звернення заявників до суб’єктів державної реєстрації з питань, пов’язаних з визначенням КБВ, обґрунтуванням причин відсутності КБВ у юридичної особи, та складанням схематичного зображення структури власності, Мінюст рекомендує направляти до Міністерства фінансів України.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності Наказом про структуру власності протягом трьох місяців, в період з 11 липня 2021 року по 11 жовтня 2021 року, мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Які документи необхідно подати

Для оновлення відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Слід зазначити, що Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про державну реєстрацію) не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.

Щодо подання нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, то подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано.

Сплата адмінзбору

Оновлення даних про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Наприклад, якщо у юридичної особи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ чи перейти на діяльність на підставі модельного статуту, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» може обрати поле «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ. У такому випадку документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не подається. Подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин 4 та 5 статті 17 Закону про реєстрацію.

Слід зазначити, що адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію, протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності.

Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про державну реєстрацію.

Оскільки нормативно-правовий акт, яким затверджено форму та зміст структури власності, був прийнятий у 2021 році, то щорічне підтвердження відомостей про КБВ планується вже в 2022 році. Для прикладу Мінюст у своєму листі від 11.06.2021 р.
№ 5178/8.4.4/32-21 зазначає, що якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно до статті 171 Закону про реєстрацію, у тому числі заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6), в неї виникає з 10 лютого 2022 року. «Тобто, починаючи з 10 лютого 2022 року, протягом 14 календарних днів така юридична особа має підтвердити відомості про КБВ», – пояснив Кирило Юрченко.

Читайте також: Посадові інструкції – чи обов’язкові вони на підприємстві?