Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Які існують оплачувані відпустки:

 • щорічна
 • навчальна
 • творча
 • для участі в змаганнях
 • соціальна (по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до 3-х років, у зв’язку з усиновленням)

Також бувають відпустки без збереження заробітної платні (за власний рахунок).

Тривалість щорічної відпустки

Загальна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні. Тривалішу щорічну відпустку надають деяким категоріям працівників у зв’язку з характером їхньої праці (наприклад, учителям).

Інвалідам I та II груп надають щорічні основні відпустки тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів.

Працівникам віком до вісімнадцяти років надають щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Коли можна піти у відпустку

Адвокат АБ «Ципін і партнери» Тетяна Войнова наголошує, що працівник може піти у щорічну оплачувану відпустку, якщо пропрацює на підприємстві півроку.

Та навіть якщо він працює менше півроку, він також може піти у відпустку. В такому разі тривалість щорічної відпустки до закінчення шестимісячного терміну визначають пропорційно до відпрацьованого часу. Зазвичай за місяць нараховується два дні такої відпустки.

Інколи повнотривалі щорічні відпустки надають до настання шестимісячного терміну безперервної роботи, наприклад:

 • жінкам — перед відпусткою по вагітності та пологах або після них, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15-ти років або дитину-інваліда
 • інвалідам
 • працівникам віком до вісімнадцяти років
 • чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці по вагітності та пологах
 • особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання
 • сумісникам  одночасно з відпусткою за основним місцем роботи
 • працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації
 • працівникам, які мають путівку для санаторно-курортного (амбулаторно – курортного) лікування
 • батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу
 • в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором

Відмовити у щорічній відпустці керівництво не має права. Крім того, воно не може не давати відпустку повної тривалості протягом двох календарних років поспіль, а неповнолітнім і тим, хто працює на посаді зі шкідливими і важкими умовами праці, — протягом року.

Відкликання зі щорічної відпустки за згодою працівника можливе лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і тощо.

Як можна розділити відпустку

Щорічну відпустку на прохання працівника можуть поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14-ти календарних днів.

Зазвичай невикористану частину щорічної відпустки працівнику мають надати до кінця робочого року. Але не пізніше 12-ти місяців після закінчення робочого року, за який надають відпустку. Тобто невикористана відпустка компенсується роботодавцем грошима.

Оплата відпустки й компенсація за невикористану відпустку

Заробітну плату за час відпустки треба виплачувати не пізніше, ніж за три дні до її початку. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюють грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24-х календарних днів.

Щорічна відпустка на вимогу працівника можна перенести на інший період у разі:

 • порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки
 • несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати  працівнику за час щорічної відпустки

Роботодавець не може відмовити працівнику в законній щорічній відпустці, — наголошує Тетяна Войнова

Також роботодавець не може змусити працівника перевіряти пошту або працювати віддалено під час відпустки без згоди цього працівника.

🚩 Матеріал підготовлено для бізнес-ресурсу CHECKPOINT.