Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Відповідно до частини першої статті 141 Сімейного кодексу України мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Законодавство України містить норми, що закріплюють право як жінки, так і чоловіка на відпустку для догляду за дитиною. Так, відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» та статті 179 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами матір’ю або  батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», розроблений з урахуванням Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи №2079(2015) «Рівність і спільна батьківська відповідальність: роль батька» і прийнятий у 2021 році, ще більше прирівняв можливості матері та батька на догляд за дитиною. Закон доповнив Кодекс законів про працю та Закон України «Про відпустки» новим видом відпустки — відпусткою при народженні дитини.

Читайте також: Виплати на дитину і декретні виплати у 2021 році

Коли надається відпустка при народженні дитини?

Згідно з «Порядком надання відпустки при народженні дитини», затвердженим постановою Кабміну від 07 липня 2021 року №693, відпустка при народженні дитини надається одноразово тривалістю, що визначається працівником у письмовій заяві про її надання (але не більш як 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів), не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня народження дитини. Ця відпустка повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Адвокат Тетяна Войнова

«Міністерство економіки України в листі від 27.08.2021 р. № 4712-06/42842-07 зазначило, що у випадку, якщо дитина народилася до 09.05.2021 р., але на дату набрання Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» № 1401 чинності не минуло трьох місяців з дня народження дитини, працівник, визначений ст. 19-1 Закону про відпустки, має право на одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), – розповідає адвокат АБ «Ципін і партнери» Тетяна Войнова. – За заявою працівника така відпустка надається в термін, про який він просить, але в межах тримісячного строку. Водночас якщо відпустку було надано в останні дні цього строку, вона надається тривалістю, зазначеною в заяві, проте термін її закінчення не може перевищити 104 дні з дня народження дитини».

Стосовно надання відпустки при народженні дитини під час перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину адвокат повідомила таке: «Оскільки законодавством про працю не передбачено надання двох відпусток одночасно, для того, щоб скористатись правом на відпустку, передбачену ст. 19-1 Закону про відпустки, працівник має перервати відпустку без збереження заробітної плати. Припинення відпустки відбувається шляхом видання роботодавцем наказу (розпорядження) про припинення відповідної відпустки на підставі заяви працівника».

Відпустка не підлягає грошовій компенсації та поділу на частини.

Граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час відпустки не може перевищувати трьох днів з дня її початку.

«Таким чином, Міністерство економіки України наголосило, що заява про надання відпустки при народженні дитини має бути надана роботодавцю з урахуванням того, що роботодавець повинен вчасно виконати норми ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки», – пояснила Тетяна Войнова.

Хто має право на відпустку при народженні дитини?

1) чоловік, дружина якого народила дитину;

2) батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною,  мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Які документи потрібні для отримання відпустки при народженні дитини?

Якщо відпустку бере чоловік, дружина якого народила дитину, він має під час подання заяви про надання відпустки пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб.

Якщо ж у відпустку йде батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час подання заяви про надання відпустки він повинен, крім документу, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини, подати довідку про реєстрацію місця проживання.

Баба, дід або інший повнолітній родич дитини, батько якої є одиноким, під час подання заяви про надання відпустки повинні пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокого батька, в якій засвідчується невикористання ним такої відпустки та зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною.

Для підтвердження статусу “одинокого батька” такі особи також додають свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

«На підставі поданих документів роботодавець видає наказ про надання відпустки, – розповіла адвокат. – Наказ можна оформити за типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489, або ж у довільній формі із зазначенням усіх необхідних реквізитів».

За словами Тетяни Войнової, також слід звернути увагу, що наразі в комітеті Верховної Ради України знаходиться на опрацюванні проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях». «В поясненнях до законопроекту вказано, що чинною лишається низка норм, що обмежує чоловіків у доступі до певних соціальних гарантій, – зазначила вона. – З одного боку, законодавство суттєво обмежує залучення військовослужбовців-жінок до виконання певних завдань, їхню участь у бойових діях, можливість займати деякі офіцерській посади, а з іншого – нормативно-правові акти не допускають використання військовослужбовцем-чоловіком відпустки при народженні дитини, а також для догляду за дитиною під час дії особливого періоду, воєнного стану».

Адвокат розповіла, що проєкт закону пропонує встановити принципи рівності в армії шляхом зрівняння прав чоловіків та жінок військовослужбовців у сфері соціального захисту, а саме забезпечити їм однакові можливості щодо отримання санаторно-курортного лікування, надати рівне право в мирний час та з деякими обмеженнями під час дії особливого періоду, воєнного стану на використання відпустки для догляду за дитиною, включно з виплатою грошової компенсації під час звільнення за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки, що визначена статтею 1821 Кодексу законів про працю України. «Також запропоновано надавати військовослужбовцям відпустку при народженні дитини, що передбачена статтею 191 Закону України «Про відпустки», зі збереженням грошового забезпечення не лише в мирний час, а й в особливий період, воєнний стан», – уточнила Тетяна Войнова.

Читайте також: Аліменти: розмір, порядок отримання та відповідальність за несплату