Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

За словами адвоката, припинення трудового договору оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця. У такому наказі потрібно зазначити підставу припинення трудового договору згідно з чинним законодавством та з посиланням на відповідну статтю чи пункт КЗПП. Наприклад: «Звільнений за угодою сторін — пункт 1 статті 36 КЗпП України».

Днем звільнення вважається останній день роботи, який зазначається в наказі про звільнення.

Що робити далі?

По-перше, ознайомити працівника з наказом про звільнення та видати йому копію цього наказу. У випадку відмови працівника ознайомлюватись з наказом, це обов’язково потрібно зафіксувати –  написати в наказі «від підпису відмовився» та скласти відповідний акт про відмову. Цей акт мають підписати два свідки.

По-друге, потрібно видати працівнику належно оформлену трудову книжку.

В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.07.1993 № 58, записи в трудовій книжці при звільненні повинні бути викладені у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю та пункт закону. Запис про звільнення вноситься до трудової книжки в день звільнення і повинен точно відповідати тексту наказу, – наголошує адвокат

І по-третє, у день звільнення працівника йому потрібно виплатити усі передбачені виплати (заробітна плата, кошти за невикористану відпустку).

При звільненні працівника роботодавцю необхідно чітко і неухильно дотримуватись процедури звільнення, передбаченої чинним законодавством України. Це допоможе розійтися мирно з колишнім працівником та уникнути майбутніх конфліктів, – підсумовує Тетяна Журавель