Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Що таке електронний цифровий підпис та де його використовують?

Сьогодні порядок та організація електронного документообігу, а також правовий статус та використання електронного цифрового підпису визначаються Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Крім цього, прийнято ряд нормативно-правових актів, які регулюють цей процес.

Електронний цифровий підпис відіграє одну з найважливіших ролей в системі електронного документообігу, оскільки він використовується фізичними та юридичними особами для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі, – розповідає юрист Адвокатського бюро «Ципін і партнери» Марина Суткович

ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Особистий ключ – це параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу, а відкритий ключ – це параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Якщо простіше, то ЕЦП – це певний перелік цифр та знаків, зашифрований у спеціальному коді. Графічного зображення він не має і складається з двох частин.

Перша частина – відкрита для тих сторін, що обслуговують програмне забезпечення, яке використовує та допомагає складати електронні документи, відправляє та отримує електронні документи. Ця частина дозволяє таким сторонам ідентифікувати вас.

Друга частина є секретною, її створюєте лише ви як власник підпису, це ваш пароль, яким ви користуєтеся, щоб створити електронний цифровий підпис.

За словами юриста, крім ключів для ідентифікації підписувача використовуються також сертифікати до таких ключів. Вони також мають електронну цифрову форму та зберігаються на електронному носії.

Слід сказати, що статус ЕЦП залежить від того, яким є сертифікат – звичайним чи посиленим. Відповідно до закону, ЕЦП прирівнюється до «живого» підпису фізичної особи або до «мокрої» печатки особи, якщо:

 • ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису
 • під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП
 • особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у такому посиленому сертифікаті

Як отримати ЕЦП?

Для того, щоб отримати електронний цифровий підпис, юридичній особі та фізичній особі-підприємцю необхідно звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів. При цьому ви маєте надати:

 • заповнену та підписану заяву на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа встановленого зразка
 • заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» у двох примірниках
 • оригінал статуту або його нотаріально засвідчену копію (для юросіб)
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 • документи, які підтверджують повноваження керівника заявника
 • копію паспорта керівника (копії 1-4, 11-12 сторінок), засвідчену підписом власника паспорта
 • копії паспортів підписувачів (копії 1-4, 11-12 сторінок), засвідчені підписами власників паспортів
 • довіреність встановленого зразка та паспорт довіреної особи (якщо заявник представлений довіреною особою)

Крім цього, вам зможуть знадобитись такі додаткові документи:

 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у випадку, якщо особа є платником ПДВ)
 • копія документа, який підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду Державним комітетом фінансового моніторингу (якщо особа є суб’єктом первинного фінансового моніторингу)

Зверніть увагу, копії та витяги, крім копій паспортів та нотаріально засвідчених копій, посвідчуються підписом підприємця та його печаткою. Якщо заявник подав не засвідчену копію документа, його копія може бути засвідчена підписом та печаткою посадової особи Центру.

Для фізичних осіб перелік необхідних документів такий:

 • паспорт
 • заява-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису»
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • заявка на формування посиленого сертифіката ЕЦП

Які переваги отримує бізнес?

Якщо говорити про переваги, які отримують підприємці, використовуючи електронний цифровий підпис, то це — додаткові можливості шифрування документів. Адже надійні криптографічні алгоритми забезпечують конфіденційність інформації, до неї не матиме доступ особа, що не володіє ключем. Крім цього, підприємець отримує можливість використовувати одні й ті самі засоби ЕЦП при обміні даними з різними міністерствами та контролюючими органами.

Ведення електронної документації також економить час співробітників та значно зменшує витрати компаній, які пов’язані з оформленням та пересиланням документів.

Загалом, ЕЦП широко використовується міжнародними компаніями, оскільки в рази прискорює проведення численних операцій та виключає проведення низки додаткових зустрічей. Тому для українських компаній, які прагнуть використовувати новітні технології, використання ЕЦП може стати дуже корисним під час роботи з успішними, модернізованими вітчизняними та зарубіжними підприємствами,  — розповідає Марина Суткович

Сфера використання ЕЦП розширюється

Юрист також нагадує, що 15 грудня 2017 року в Україні набрала чинності чергова судова реформа. Зокрема, законом №2147-VIII передбачено створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС). Ця система є так званим «електронним судом».

Відповідно до змін суд направлятиме судові рішення, повістки та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси.

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки зобов’язані зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС. Вони зможуть подавати документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного електронного цифрового підпису.

За прогнозами Державної судової адміністрації ЄСІТС має запрацювати у січні 2019 року. Таким чином, сфера використання ЕЦП розширюється, все більше сфер життєдіяльності передбачають електронний документообіг, – підсумовує Марина Суткович