Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»

Супровід процедури банкрутства

В процесі господарської діяльності з різних причин може настати ситуація, коли компанія чи фізична особа стає неспроможною виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами у встановлений строк.

В такому разі як для боржника, так і для кредитора може бути вигідним ініціювання процедури банкрутства боржника. Ця процедура спрямована на відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Угоди, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом в межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали шкоди боржнику чи кредиторам. Ця можливість може бути вигідною як для кредитора, так і боржника, з власності якого могло вибути майно, наприклад, через незаконні дії виконавчого органу.  У такому разі директор або інші особи, уповноважені здійснювати управління боржником, та які вчиняли дії всупереч інтересам боржника і його кредиторів, можуть бути притягнуті до майнової відповідальності. Зокрема, до таких осіб може бути подано позов про відшкодування збитків, який буде розглянуто в рамках справи про банкрутство.

Під час провадження у справі про банкрутство запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів і зупиняються виконавчі провадження. Боржник має можливість реалізувати своє майно для погашення вимог кредиторів із застосуванням судового контролю за такою реалізацією. У межах процедури санації є можливість списання боргів та укладення мирової угоди, списання штрафних санкцій. Після введення ліквідаційної процедури припиняється нарахування податків та інших обов’язкових платежів.

Доволі зручним є те, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник. Не потрібно брати участь у декількох різних процесах та бути присутнім на засіданнях у декількох різних судах.

З 2019 року процедура банкрутства (відновлення платоспроможності) застосовується і до фізичних осіб, для яких можна виділити такі її переваги:

 • Врегулювання питання з великою заборгованістю в законному порядку.
 • Спокійне життя без державних, приватних виконавців, колекторів та стресових ситуацій, пов’язаних з заборгованістю.
 • Всі вимоги кредиторів будуть розглядатись в рамках одного судового провадження.
 • Ведення мораторію на задоволення вимог кредиторів (зупиняється виконання боржником грошових зобов’язань, у тому числі зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), суми боргів не зростають, штрафи, пеня та інші фінансові санкції не нараховуються, не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань).
 • Усі борги будуть погашені або списані повністю, навіть якщо борг більший від вартості усього майна боржника.
 • Борги не будуть частиною спадку.
 • Через 5 років після закриття процедури банкрутства особа починає своє фінансове життя з чистого аркушу.

Наше адвокатське бюро надає повний спектр послуг щодо представництва інтересів боржника, кредитора в процедурі банкрутства, зокрема:

 • консультування з питань застосування законодавства на всіх етапах процедури банкрутства;
 • підготовка та подання заяви про визнання боржника банкрутом;
 • представництво інтересів на етапі розпорядження майном боржника, санації підприємства, у ліквідаційній процедурі;
 • розробка мирової угоди, проведення переговорів між боржником та кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки заборгованості боржника, прощення (списання) кредиторами боргів боржника;
 • представництво інтересів у комітеті кредиторів;
 • оскарження сумнівних угод боржника;
 • правовий супровід в процесі проведення торгів з продажу активів боржника;
 • правовий супровід провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб.