Сайт перебуває у стадії розробки
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ЦИПІН І ПАРТНЕРИ»
  1. Головна
  2. »
  3. Супровід діяльності бізнесу та господарські спори
  4. »
  5. Розробка статутів та інших установчих документів

Розробка статутів та інших установчих документів

Юридичні особи створюються і діють на підставі установчих документів.

Установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів та інші відомості, передбачені законом.

Установчі документи є конституцією підприємства, зводом правил для керівних органів, запобіжником від  корпоративних  конфліктів учасників та рейдерських захоплень. Тільки через правильно складені та підтримувані в актуальному стані установчі документи власники бізнесу можуть досягти  правильного  і керованого управління підприємством, що принесе дивіденди.

В процесі здійснення господарської діяльності кожної юридичної особи рано чи пізно виникає потреба внесення змін в установчі документи підприємства.

Адвокатське бюро «Ципін і партнери» може розробити установчі документи та будь-які зміни до них з використанням превентивних правових механізмів корпоративної безпеки, враховуючи особливості діяльності вашого підприємства. Наші адвокати уважні до дрібниць і ефективно проведуть усі необхідні реєстраційні дії щодо установчих документів у державного реєстратора.

Відносною новелою в українському законодавстві є корпоративні договори.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», корпоративний договір – це безвідплатний письмовий договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

Суть такого договору полягає у тому, щоб позбутися невизначеності у взаємовідносинах між бізнес-партнерами. Він дозволяє домовитись як-то кажуть «на березі». Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Не існує типових корпоративних договорів. До кожного бізнесу має бути застосований індивідуальний підхід, враховуючи баланс інтересів міноритарних та мажоритарних учасників, кількість учасників та ціль діяльності товариства. Звертайтесь до нас за  розробкою корпоративного договору, який буде ефективно захищати ваші інтереси.